Naam Mi Amigo of Amico of?

Nico Steenbergen meldde in de nieuwsgroep zeezenders op zondag 22 April: ‘Op het gevaar af dat iedereen hier wel een kwartier moet lachen om zoveel onkunde en naïviteit toch maar het volgende. Ik kom een stel foto's tegen die ik maakte van de Mi Amico aan de Javakade in Amsterdam. Daar zijn er wel meer van, dat is dus niet zo bijzonder. Maar welke naam staat daar toch op de boeg? Vergrootglas erbij. Want misschien is er een streepje weggevallen. Maar nee. Het is geen G maar een C. Die boot heette helemaal niet Mi AmiGo Gerry Bishop’s Offshore Radio er maar bijgepakt. Daar staat ze groot op de voorpagina. Met een C. En Bishop schrijft Amigo. Foutje van de schilder dan ? Nee, want ook achterop staat de naam met een C (pagina 28) Italiaanse naam dus. En niet Spaans. Al lang bekend? Oud nieuws? ‘

Nog in te richten
Inderdaad een opmerkelijke ontdekking. Ik heb één foto van de kont van het schip waarop er toch enig onderscheid is waar te nemen tussen de naam op de zijkant en de achterkant. Maar het blijven allemaal ‘c’. Ik heb er maar een aantal oude knipsels bij gepakt om te kijken in hoeverre men zelf de naam gebruikt heeft, of misschien misbruikt heeft. In een knipsel van 8 april 1964 werd melding gemaakt in the Daily Mail van plannen van de toenmalige Post Master General, Bevins, om een einde te maken de uitzendingen van Radio Caroline, hetgeen ondermeer zou moeten gebeuren middels de intrekking van de vlag door de Panamese regering. Heel kort werd in dit knipsel vermeld dat de toekomstige concurrent, Radio Atlanta, op dat moment met zendapparatuur werd uitgerust in een haven in het graafschap Louth en daarin werd duidelijk de 700 ton metende MV Mi Amigo genoemd. ‘The Mi Amigo is now being converted at Greenore, will be anchored about five miles away from Radio Caroline’. It is expected to be called Radio Atlanta.’

Tot in Zweden toe
Ook in knipsels uit mei 1964, toen Radio Atlanta ook al in de ether was, komen we de naam Mi Amigo zonder problemen tegen. In een Zweeds knipsel met de kop ‘Klander mot piratradio farligt för konservativa’ wordt de naam van het schip ook als ‘Mi Amigo’ genoemd met een verwijzing naar het gegeven dat het voorheen ging om het zendschip Bon Jour van Radio Nord. En als je naar de roots voor de Britse kust terugkeert duik je in het dossier ‘Atlanta’. Uit die beginperiode zijn er behoorlijk wat zakelijke documenten. Eén daarvan is de officiële ratecard, die Project Atlanta aan reclamebureaus liet versturen vanuit het kantoor in 47 Dean Street. In dit zeer goed verzorgde boekwerkje werd op geen enkele wijze gerept over het zendschip en kon dus geen ‘Mi Amigo’ gespot worden.

Wel een ander opmerkelijk feit
Zo zie je maar dat de zonnige blik van Nico Steenbergen wat los kan maken met zijn ontdekking. Het boekwerkje brengt op de binnenklap een prachtige tekening van het potentiële ontvangstgebied en een soort van logo met daarin de naam van het radiostation en de aankondiging dat het station haar uitzendingen verzorgde op de ‘201 metres’. Echter die cijfers staan met pen vermeld en een ander aantal is doorgestreept. Nooit eerder heb ik dit geconstateerd en dus was het eerst de bedoeling dat men van de 197 meter gebruik zou gaan maken. Een ander opmerkelijk gegeven van deze Rate Card: ‘Effective from the fourteenth of April 1964’. Hieruit blijkt dus eigenlijk de 14e april 1964 de geplande startdatum te zijn, ware het niet dat tijdens de tocht vanuit Greenore de problemen met de zendmast ontstonden en reparaties dienden te worden uitgevoerd. En de eerste test (zie Bishop) was inderdaad op 1520kHz (197 metres) en wel op 9 mei 1964. Drie dagen later begonnen de reguliere uitzendingen op inderdaad de 201 meter (1493 kHz).

Weer een andere naam
Op 2 juli 1964 was de fusie tussen de twee ondernemingen achter Radio Caroline en Radio Atlanta en een officiële persverklaring werd door Ronan O’Rahilly en Alan Crawford uitgegeven waarin zij als directeuren van Project Atlanta en Planet Productions ‘the merger’ bekend maakten. In dat persbericht, een eenvoudig gestencild A4tje, werd gemeld hoe de toekomstige uitzendingen zouden worden gepland en waar beide schepen afgemeerd zouden worden. En daar komt plots weer een andere naam om de hoek. De heren wisten hetzelf even niet meer: ‘The ship mv Atlanta will continue broadcasting from its present position to the Greater London area and South East England under the national call sign, Radio Caroline.’

Verwarring in Zweden
Heerlijk dat ik gelukkig alle knipsels al die decennia overzichtelijk heb bewaard, waardoor ze direct oproepbaar zijn. In een Zweedse publicatie van 3 juli 1964 wordt de verwarring nog groter als de betreffende journalist het Caroline schip richting de westkust laat varen. Hij schreef: ‘Fortfarande med paslagna sándara hissade Radio Caroline – f.d. Bon Jour – upp akkaret i gryningen pa fredagsmorgen och stävade mot Isle of Man. Dus liet hij de voormalige Bon Jour ofwel de Mi Amigo in plaats van de MV Frederic(i)a (ook mv Caroline veelvuldig genoemd) naar de westkust varen.

Een misselijk woord
Een uitvergrote scan van de Mi Amigo in Greenore laat duidelijk de naam ‘Mi Amigo’ zich lezen. Op de foto van de gestrande MV Mi Amigo op de kust bij Holland Haven genomen in januari 1966, is echter wel weer ‘Mi Amico’ te zien. Aangenomen mag worden dat een tussen door verfbeurt op zee de wijziging tot de verwarring heeft gezorgd. Leuk werd het niet veel later in een Nederlandse krant, waarvan ik helaas de datum van het knipsel en de naam van de krant vergat te vermelden. Hierin werd Ronan O’Rahilly, ‘de energieke directeur van de Caroline en de Mio Amigo’ genoemd. Mijn vrienden, laten we het maar gewoon Mi Amigo blijven noemen zoals het ook denk ik voor 100% de bedoeling is geweest.