Radio Nord in de kranten

Hierbij een zestal krantenartikelen, dat eind 1960 in een aantal Nederlandse en Duitse kranten stonden afgedrukt. Het is uit de periode dat Radio Nord al wel als zendschip was uitgerust maar nog niet in de ether was geweest. Het zendschip, de Bon Jour, was in zware zee terecht gekomen en de bemanning had een SOS bericht uitgezonden met behulp van een zaklantaarn, waarvan het signaal weer was ontvangen op een vuurtoren. Dat de journalisten van de kranten het in die dagen ook al niet nauw namen met het brengen van informatie mag blijken uit de naam van de directeur ‘Kitschock’. Ook het gegeven dat een ander Zweeds station, Radio Mercur, al in de ether was, klopte niet gezien het om een Deens station ging. Opmerkelijk is de berichtgeving over de pogingen om de Bon Jour te laten repareren. Diverse pogingen, ondermeer in havens in Zweden en Finland mislukten, waarna nog een poging werd gedaan in Duitsland. Laat met maar tot je komen via bijgaande scans.