Recensie: Sender & Frequenzen 2009


Sender & Frequenzen 2009
Schmitz, Michael en Siebel, Wolf
576 pagina’s
Illustraties: volop
Uitgever: Siebel Verlag
Plaats uitgave: Baden Baden
Jaar uitgave: 2009
ISBN 978-3-88180-676-3
Prijs Duitsland 25,90 Euro
Prijs Nederland/België opvraagbaar via www.vth.de

Sender & Frequenzen 2009. Jahrbuch für weltweiten Rundfunkempfang.

Als de maand november ieder jaar ten einde loopt ga ik eigenlijk met vreugde wekelijks naar mijn postbus, met in het achterhoofd de gedachte dat ‘het boek der boeken op radiogebied’ er wel zou kunnen zijn. Dit jaar was het twee weken later, rond de 10e december, dat het exemplaar van Sender & Frequenzen 2009 arriveerde. Alweer het 29ste jaar dat de Bijbel voor de radioluisteraar, die de Duitse taal rijk is, verscheen. Het enorme geduld dat beide auteurs, Schmitz en Siebel, hebben moet onuitputtelijk zijn, immers ieder jaar weer de inspiratie en doorzettingsvermogen te hebben die lijvige boek samen te stellen is anders moeilijk voor te stellen.

Het geldt voor de Oosterburen als het enige boek op de markt die alles beschrijft wat er zoal aan radiostations op de kortegolf, middelgolf, langegolf en via de satelliet of internet is te beluisteren. De auteurs verhalen ons over radiostations in meer dan 200 landen op onze aardbol, die verdeeld zijn in alle regio’s. Als het om de eerste groep gaat, de kortegolfradio, worden er nuttige tips verleend hoe zo optimaal mogelijk deze radiostations zijn te ontvangen. Ook dit jaar is er in Sender & Frequenzen 2009 een uitgebreid overzicht terug te vinden van het ontvangstspectrum.

Michael Schmitz en Wolf Siebel, de beide redacteurs van het boek, reiken ook de DX’er een helpende hand. De luisteraar die op afstand zoveel mogelijk stations wil ontvangen, vindt in het boek alle adressen van de betrokken stations. DX'ers zenden immers graag ontvangstberichten en het kan soms uren duren voordat in een uitzending een adres wordt genoemd. Met dit boek zijn die adressen dus gemakkelijk voorhanden. Het overzicht is op dit punt werkelijk imposant. In de lijst komen de meest vreemde landen voor. Om een paar voorbeelden te noemen: Vanuata, een land met 226.000 inwoners. Ik had er nog nooit van gehoord totdat ik doorlas en kwam tot de oude naamgeving: Nieuwe Hebriden. Maar ook een landje in de Stille Oceaan met rond de 10.000 inwoners wordt niet vergeten te beschrijven. Tuvala. Het bestaat uit negen eiland en werd in 1979 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Men verhaalt dat geen enkel punt van het land hoger dan 5 meter boven de waterspiegel uitkomt en het is te verwachten dat het eens geheel onder water zal verdwijnen. De staatsradio is echter op geen enkele mogelijkheid in onze regio te ontvangen. Men zendt alleen via de middengolf en de FM uit en de internetvoorziening is matig tot slecht bijgewerkt te noemen. Een derde, en laatste voorbeeld van een praktisch onbekend land is Palau, andermaal een eilanden groep. Dit met ongeveer 20.000 inwoners, gelegen ten noorden Papoea Nieuw Guinea. Dit land stond ruim 30 jaar onder gezag van de Verenigde Naties en werd in 1994 onafhankelijk. Op een van de eilanden runt de organisatie High Adventure Ministries een korte golfzender. Hier worden religieuze uitzendingen mee verzorgd met als doelgebied Azië. De zender wordt op bepaalde uren ook verhuurd aan Radio Free Asia. Een tweede station in dit land is het commerciële WWFM.

Een boek als dit kan natuurlijk niet worden geschreven door slechts twee auteurs. Schmitz en Siebel kregen bij hun werk hulp van een uitgebreide redactie. Wel stonden ze beide aan de wieg van deze publicatiereeks. In 1982 begonnen ze hun idee uit te werken om met een jaarlijks boek te komen. In november 1983 werd het idee verwezenlijkt in de publicatie van de eerste editie, waarbij het afwachten was of het ook iets zou worden. Wel, direct succes bleek gegarandeerd mede doordat men niet alleen de kortegolfluisteraar met de uitgave een plezier deed maar ook andere radiohobbyisten wist aan te spreken. En het moet gezegd worden, vanaf de tweede editie werd er al naar gestreefd om een nog beter boek te produceren met meer technische gegevens, meer uitgebreide informatie en een meer professionele opzet; iets waarin de samenstellers telkens weer in zijn geslaagd.

Natuurlijk is de enorme technische ontwikkeling binnen de radio-industrie niet ongemerkt aan de samenstellers voorbijgegaan. Veel radiostations, die decennialang via de kortegolf actief waren en daarna met deze vorm van transmissie stopten, zijn nu via internet te beluisteren. Voor de gemiddelde Dx’er is dat misschien niet zo interessant, aangezien het vinden van een radiostation voor hen nu veel te gemakkelijk gaat. Weer andere hobbyisten vinden het luisteren via het internet echter een groot voordeel. Er is in ons land een groep liefhebbers van de Amerikaanse radio die in de tweede helft van de vorige eeuw menig nachtrust oversloegen om vooral, tijdens goede condities, toch maar enkele minuten een signaal van een Amerikaans middengolfstation op de ontvanger te kunnen binnenhalen. Veel van deze liefhebbers hebben zich de laatste jaren kunnen verlekkeren aan het enorm grote aanbod aan Amerikaanse radiostations die ook via "live streaming" op het internet waren te beluisteren. We schrijven "waren," want veel van die stations hebben hun internetactiviteiten inmiddels stopgezet, omdat de Amerikaanse overheid een opslag voor auteursrechten heeft opgelegd aan stations die hun signaal ook via het World Wide Web verspreiden.

Ook voor de beginnende DX’er is het boek Sender & Frequenzen 2009 een absolute must. In een aantal hoofdstukken wordt namelijk de belangrijkste beginselen heel duidelijk uitgelegd. Zo kan je bijvoorbeeld lezen, hoe je moet omgaan met de verschillende tijdszones die er op de wereld zijn en hoe de verdeling in de omroepbanden is opgebouwd. Verder wordt er een groot aantal tips gegeven voor een succesvolle wereldontvangst. Maar ook de nieuwste vorm van radiobeluisteren, via je mobiele telefoon, is onderdeel van deze publicatie. Twee zeer interessante hoofdstukken zijn die over de ondergrondse geheime, vaak politiek gerichte, stations en de vrije radiostations, ook vaak piratenzenders genoemd. Al met al interessant genoeg om snel tot aanschaf over te gaan.

Hans Knot