Recensie: ‘Herinnert U zich deze nog?’ 30 jaar ups & downs van Veronica.
Door: Snijders, Arjan
ISBN 13 978-90-5911-405-0
Jaar Uitgave: 2007
Uitgeverij ASPEKT, Soesterberg

Een uitstekende klinkende titel is reden genoeg een boek, dat getooid is met een zeer bont omslag, waarop de merknaam ‘Veronica’ veelvuldig op voorkomt, direct uit het schap te halen in de boekwinkel om een eerste snelle indruk te krijgen. Een slogan als ‘Herinnert U zich deze nog?’ is één van de vele slogans die onherroepelijk verbonden zijn aan de merknaam ‘Veronica’. Het liefst 586 pagina’s tellende boek is zeer rijk voorzien van honderden foto’s, zowel in zwart wit als in kleur, en brengt middels deze illustraties nog veel meer herinneringen op – naast het prachtig vlot geschreven verhaal door auteur Arjan Snijders. Na een aanloophoofdstuk over de roerige tijd van de voor velen enige echte Radio Veronica, de zeezender die actief was tussen 1960 en 1974, gaat dit nieuwe boek over Veronica hoofdzakelijk over de periode 1975-2005.
Een drie decennia durende periode waarin de organisatie zowel als VOO als Veronica bekend was. Immers heeft men jarenlang gestreden, ondermeer onder de bezielende leiding van Rob Out, te komen tot de grootste publieke omroep in de Nederlandse geschiedenis. Daarbij werd zowel op de radio als op de televisie veel inspirerende en ook vernieuwende programma’s gebracht, die andere omroepen weer aanzetten zichzelf ook te vernieuwen. Snijders heeft ondermeer gebruik gemaakt van dertig van de hoofdrolspelers, die binnen de organisatie actief zijn geweest. Het is niet alleen het bekende glorie verhaal van de succesvolste uit de Nederlandse omroepgeschiedenis, want ook veel zaken die mis gingen worden niet onvermeld gelaten.

Snijders heeft ruim drie jaar lang gewerkt aan de research voor het boekwerk, waarbij hij werd ondersteund vanuit de Vereniging Veronica maar wel steeds de absolute journalistieke vrijheid heeft gehad, zoals vooraf bedongen. Een vrijheid die noodzakelijk is om een zo eerlijk mogelijk beeld te kunnen schetsen van de zeer diverse gebeurtenissen in drie decennia ‘Veronica’. Een naam die bij een zeer breed publiek altijd herkenbaar is gebleven, mede vanwege de openheid, laagdrempeligheid en vooral de vrijblijvendheid. Geen enkele politieke of religieuze binding was er voor Veronica als publieke omroep, dan wel later als commerciële omroep. Wel heeft de politiek de VOO regelmatig en langdurig dwars gezeten,hetgeen in Snijders boek ook voorbij komt.

De enorm grote aanhang voelde zich bij de VOO veel beter thuis dan bij de al decennia bestaande andere zuilen. En onder het motto ‘Je bent jong en je wilt wat’ werden ook de jongeren gelokt tot het nemen van een lidmaatschap op de VOO en bovendien op die van het Veronicablad, wat nog steeds wekelijks een omzet heeft van meer dan 1 miljoen exemplaren. Zeer bijzonder en een ander groot kassucces, dat haar wortels had binnen de zeezenderperiode van Radio Veronica.

In het verhaal zijn oud medewerkers ook heel eerlijk over de laatste periode van de zeezender door te stellen dat men in de periode eigenlijk veel te netjes en te aardig is geweest en men veel harder had moeten reageren op de wettelijke maatregelen vanuit de toenmalige regering. Tevens is men het uiten van verwijten richting elkander niet uit de weg gegaan en heeft Snijders in zijn verhaal terecht ook hiervan veelvuldig gewag gemaakt. Leek het zowel in de uitzendingen vanaf zee als vanaf land als publieke omroep er vaak op dat alles in vreugde met elkaar gedeeld.

Natuurlijk komen er op bepaalde plekken in het boek zaken naar voren, die een gelouterde lezer in verwarring kunnen brengen. Laat ik me beperken tot het hoofdstuk over de zeezender Veronica. Alleen al vóór pagina 31 kom ik drie verschillende aantallen tegen als het gaat over de opkomst van de demonstranten op 18 april 1973, vaak omschreven als de tot dan grootste demonstratie ooit gehouden in Den Haag. Ook wordt een veel gemaakte fout herschreven door het REM eiland een booreiland te noemen, terwijl het destijds ging om een speciaal gebouwd kunstmatig platform voor het runnen van een radio en televisiestation. Ook laat Snijders een historische fout staan, die eerder in andere publicaties voorkwam, en wel dat in 1974 Engeland het Verdrag van Straatsburg nog niet had geratificeerd. Reeds eind september 1967 was de ondertekening een feit. Helemaal doet Snijders afbreuk aan de geschiedenis als hij – in het verhaal rond de eventuele terugkeer van Veronica vanaf internationale wateren – de MV Mi Amigo opeens voor de Spaanse kust ‘verankert’. Verder ontbreekt bij de opsomming van boeken over Veronica, de 5 delige serie uitgegeven in de jaren negentig door de Stichting Media Communicatie uit Amsterdam.

Misschien was het beter geweest voor de auteur iemand van de Stichting Norderney te hebben uitgenodigd om tijdens het schrijfproces een meedenkende tweede persoon te zijn. Ongetwijfeld waren de storende foutjes dan weggebleven uit het verder, zoals al gesteld, prachtig vlot geschreven verhaal. Zonder twijfel zullen er bij U, na het aanschaffen van het boek ‘Herinnert U zich deze nog?’ 30 jaar ups & downs van Veronica, er ook bij de lezer heel veel herinneringen terugkomen uit de tijd dat we nog jong waren en enthousiast ons bij de menigte voegden om te demonstreren tegen het voor ons onmogelijke, het wettelijk verbieden van een radiostation, dat ons zo lief was.

‘Herinnert U zich deze nog?’ 30 jaar ups & downs van Veronica, door Arjan Snijders is een boek die zeker de moeite waard is om op de leestafel te leggen en regelmatig terug te pakken om nogmaals de jaren van toen te beschouwen.

HANS KNOT