Boekrecensie: Spezial-Frequenzliste 2011/12 Band 2
16e druk
Auteur: Michael Marten
576 pagina’s
Formaat Din A5
VTH Bestelnummer: 413 0057
ISBN 978-3-88180-692-3
Prijs 22,80 excl. Verzendkosten
VTH Verlag, Baden Baden 2011

www.vth.de


In dit 576 pagina’s dikke boekwerk wordt beschreven wat er zoal op de korte golf kan worden ontvangen buiten de normaal functionerende radiostations met onderhoudende uitzendingen. Te denken valt aan kustwacht, weerstations, vliegtuigcommunicatie, Berichtenradio voor diplomaten, tijdssignalen, militaire radio en gecodeerde signalen. Zeer uitgebreid is in het boek een frequentielijst van de bekende gebruikers opgenomen. Het is de 16e bijgewerkte versie van het handboek Spezial-Frequenzliste, die dit keer geldig is voor de periode 2011/2012. Deze uitgave is de meest uitgebreide versie tot nu toe uitgekomen van Spezial-Frequenzliste 2009/10 Band 2. Ook is er een uitgebreide afkortingenlijst gepubliceerd evenals een overzicht van alle betreffende stations, geclassificeerd naar land. Ook wordt duidelijk aangegeven van welke stations een QSL kaart kan worden ontvangen na het insturen van een ontvangstbericht.

Voor alle nieuwe publicaties van de uitgeverij VTH verwijs ik U graag naar alle informatie die terug is te vinden op www.vth.de

HANS KNOT