Bookrecensie: Rundfunk auf UKW.
So holen Sie mehr aus Ihrem Radio


Auteur: Riegler, Thomas
176 pagina’s, 192 afbeeldingen
Formaat: A5
VTH bestelnummer 413 0073
ISBN 978-3-88180-693-0
Prijs 19,80 exclusief verzend en portikosten
VTH verlag Baden Baden

Verscheen er zeer recentelijk een publicatie van de Duitse veelschrijver Thomas Riegler over hoe je meer en betere ontvangst kunt verkrijgen bij het luisteren naar de diverse stations die nog gebruik maken van de AM en de Lange Golf, dan ligt een week of vier later andermaal een publicatie van hem ter recensie bij de post. In: Rundfunk auf UKW.

So holen Sie mehr aus Ihrem Radio komt Riegler allereerst met een prachtige beschrijving van de geschiedenis van de FM radio, waarbij hij stil staat bij de experimenten in de jaren twintig van de vorige eeuw, als wel de invoering van de FM uitzendingen. De eerste was op 23 december 1933 via een test met een zender van RCA. Maar ook een aantal andere experimenten, in de daarop volgende jaren, worden belicht. Dit alvorens over te stappen naar de allereerste experimenten in Europa, uitgevoerd in 1934 in het Zwitserse Basel. Het boek, dat allereerst voor de Duitse markt is bedoeld, brengt vervolgens een hoofdstuk over de invoering van de FM in Duitsland. Daarna is er natuurlijk in: Rundfunk auf UKW. So holen Sie mehr aus Ihrem Radio, ook ruimte voor de verfijning van het geluid via de FM en de invoering van de stereo in de FM-band.

Ook wordt de indeling van de FM band uitgebreid besproken, waarbij het echt niet alleen om de radiostations gaat die ter ontspanning van de luisteraars hun programma’s uitzenden. Hierbij worden door Riegler ook tal van technische details op een uitstekende manier uitgelegd. Een apart hoofdstuk in weggelegd voor uitleg over de zenderparken, de te gebruiken frequenties en de zendmogelijkheden en de beperkingen die er anno 2011 zijn te uitbreiding van het gebruik van de FM band. Bovendien, als er nog enige ruimte is, dan zijn er vele stations die opteren voor de beschikbare frequentie. Tal van andere interessante hoofdstukken volgen, waaronder één die aandacht besteed aan de toegevoegde waarde die via de FM band tot ons komt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de verkeersinformatie, RDS en verre ontvangstmogelijkheden. Aandacht wordt uitgebreid besteed aan diverse antennes voor FM ontvangst en de waarde daarvan; evenals de mogelijkheden tot DX’en via de FM, waarbij natuurlijk de FM antenne versterkers van groot belang kunnen zijn.

In: Rundfunk auf UKW. So holen Sie mehr aus Ihrem Radio, is er bovendien een zeer uitgebreid hoofdstuk waar in vele huidige transistor radio-ontvangers technisch worden beschreven. Als bezitter van een voor mij ‘heilige radio’, die ik al in de jaren tachtig kocht en van onschatbare waarde lijkt, ging bij het lezen van dit hoofdstuk toch mijn ogen een flink aantal maal knipperen aan de voor mij nieuwe informatie. Toch maar eens nadenken of het niet tijd is me te oriënteren op een nieuwe ontvanger als mooie aanvulling op dit andermaal uitstekende boekwerk van Thomas Riegler.

Hans Knot 2011.