Bookrecensie: Zeit und Frequenz: Funkuhren, Atomfrequenznormale und Zeitübertragungsdienste

Klawitter, Gerd (Editor)

Baden Baden, VTHVerlag, 2009
DIN A5 formaat
ISBN 978-3-88180-680-0
88 pagina’s geillustreerd
Prijs 16.80 Euro

Sommige dingen komen op de meest onverwachte momenten samen. Zo ook op de dag dat ik mijn wekelijkse fietstocht ondernam naar de postbus en daar ondermeer enkele nieuwe uitgaven van de uitgeverij VTHVerlag vond. Eén van deze boeken is getiteld: ‘Zeit und Frequenz’ waarin ondermeer het ontstaan, bestaan en technische ontwikkeling en verspreiding van de wereldklokken wordt omschreven. We hebben allen op school geleerd hoe de wereld is verdeeld in de verschillende tijdszones en wat de reden is geweest van deze indeling. Als wij in de winter om vier uur in de middag in het vliegtuig stappen richting de VS is het daar nog zes uur lang licht en ook zes uur vroeger in tijd.

Op de avond dat het boek ‘Zeit und Frequenz’ in de postbus lag bracht ik een bezoek aan de voorzitter van de Stichting Media Communicatie en deze, Jan Fre Vos, had enige veranderingen in zijn kamer aangebracht. Ondermeer hingen er drie klokken aan de muur waar naamplaatjes bij waren aangebracht van ‘Groningen’, ‘Dublin’ en ‘Washington’. Nu waren dit wandklokken die niet volgens de regels van de wereldklokken waren ingesteld. Ik ga ervan uit dat de klokken nog maar net waren aangebracht en de tijden, handmatig, nog niet waren ingesteld of dat er nog geen batterijen waren. Het is echter een uitstekend idee dat er bij iemand, die de radiowereld intensief volgt, dergelijke klokken aanwezig zijn. Maar dan wel via de instelling van de wereldklok.

Even voor diegene die niet direct weten waar we het over hebben: een wereldklok toont de tijden in verschillende tijdzones. Veel elektronische wereldklokken tonen de tijden in slechts een beperkt aantal plaatsen. Dankzij handige tools en handboeken kan je nu in een handomdraai de tijd in iedere plek op aarde vinden. Een tijdzone is een gebied op aarde waarbinnen een gelijke tijd gebruikt wordt. Het historische nulpunt van de wereldtijd is Greenwich. Deze tijdzone heet de Greenwich Mean Time of GMT. In plaats van GMT kan je ook de Coordinated Universal Time (UTC) tegenkomen. UTC en GMT zijn vrijwel gelijk aan elkaar. Naast tijdzones kan er ook nog sprake zijn van zomertijd. In Nederland heel normaal, maar niet alle landen hanteren dit systeem. Hierdoor kan het zijn dat de wereldtijd verschillen in de zomer afwijken van de tijdverschillen in de winter.

In het boek Zeit und Frequenz beschrijft Gerd Klawitter, ondersteund door een aantal andere technische deskundigen, het ontstaan van de wereldtijd, de technische ontwikkelingen door de jaren heen bij het gebruik van de wereldtijd en hoe de wereldtijd verspreid wordt. Zonder inzet van de wereldtijd en dus wereldklokken zouden vele technische zaken heden ten dage niet meer gerealiseerd kunnen worden. Omtrent allerlei facetten binnen de technische ontwikkeling en de wetenschap van de wereldklokken kunt u via deze nieuwe uitgave uitgebreid worden bijgespijkerd.

Tevens is er een tweede deel uitgekomen van Spezial-Frequenzliste 2009/10 Band 2.

In dit 544 pagina’s dikke boekwerk wordt beschreven wat er zoal op de korte golf kan worden ontvangen buiten de normaal functionerende radiostations met onderhoudende uitzendingen. Te denken valt aan kustwacht, weerstations, vliegtuigcommunicatie, Berichtenradio voor diplomaten, tijdssignalen, militaire radio en gecodeerde signalen. Zeer uitgebreid is in het boek een frequentielijst van de bekende gebruikers opgenomen. Het is de 15e bijgewerkte versie van het handboek Spezial-Frequenzliste, die dit keer geldig is voor de periode 2009/2010.

Voor alle nieuwe publicaties van de uitgeverij VTH verwijs ik U graag naar alle informatie die terug is te vinden op www.vth.de

HANS KNOT